Müzikte Eşitlik Projesi UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’nu Almaya Hak Kazandı

11 Tem 24

Kreşendo, Türkiye’nin müzik endüstrisini güçlendirmek ve eşitliği teşvik etmek üzere geliştirdiği “Müzikte Eşitlik Projesi” (“Grow Local, Grow Equal”) ile UNESCO‘nun 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’nu (IFCD) almaya hak kazandı. Proje, 69 ülkeden gelen 530 başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 12 projeden birisi oldu.

Kreşendo Türkiye’den bu fonu almaya hak kazanan ikinci kültür kurumu, ilk müzik kurumu oldu. Bu proje ile Kreşendo müzik sektöründe farklı aktörlerin ihtiyaçlarını tespit ederek buna göre bir eğitim programı tasarlamayı; daha adil ve sürdürülebilir bir müzik endüstrisi yaratmakta öncü olmayı hedefliyor.

Müzik Endüstrisindeki Paydaşlarının İhtiyaçları ve Karşılaştıkları Zorluklar Üzerine Kapsamlı Araştırma

Proje kapsamında, Türkiye’deki müzik sektörü ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla müzisyenler, müzik mekânı sahipleri ve müzik stüdyosu sahipleri gibi sektör paydaşlarını kapsayan bir araştırma gerçekleştirilecek. Yerelde Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de karşılaştırmalı şehir analizleri ve yurt dışından müzik endüstrisine dair iyi örneklerin yer aldığı araştırma raporu, UNESCO’nun desteği ve İBB Kültür’ün katkılarıyla hayata geçecek. Sanatçı hakları çerçevesinde hazırlanacak rapor, bölgesel farklılıkların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin müzik sektöründe oluşturduğu kırılganlığı inceleyecek.

Eğitim Programları ve Yuvarlak Masa Toplantıları ile Müzisyenlerin ve Müzik Profesyonellerinin Gelişimine Destek

Fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Müzikte Eşitlik Projesi, araştırma raporunun bulgularından hareketle sektör içi engelleri aşmak üzere pilot şehirlerde sektör buluşmaları ve çevrimiçi eğitim programları gerçekleştirecek.

Müzik Endüstrisini Dönüştürmek Üzere Sürdürülebilir Kültür Politikaları Raporu

Sektör buluşmalarının ve araştırmaların doğrultusunda, sektör paydaşları arasında bir ağ oluşturarak, paydaşlar arasındaki iletişimi güçlü kılmak ve işbirliğini teşvik etmek üzere sektör buluşmaları gerçekleştirilecek. Müzik sektöründe sürdürülebilir kültür politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunan bir politika raporu hazırlanacak. Müzikte Eşitlik Projesi pilot şehirlerden yola çıkarak Türkiye müzik endüstrisinde dönüştürücü bir etki yaratmayı hedefliyor.

Kreşendo’nun müzik endüstrisine dair bilgi üretme amacıyla gerçekleştireceği projenin Eylül 2024 – Haziran 2025 arasında hayata geçirilmesi planlanıyor.